Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Vergaderingen B.M.: 20-03-2018 Eerstvolgende Classicale Vergadering  13-02-2018 te Usselo 11-04-2018 Generale synode vergadert op: n.t.b.
Komende thema’s Kerk 2025 Met ingang van tweede helft 2018 wordt de organisatie van de Protestantse Kerk ingrijpend veranderd. Uitgangspunt is de nota “Kerk 2025”, die in de Synode is aangenomen. De essentie van deze beleidsnota is, dat de individuele gemeenten zich voluit kunnen richten op hun kerk-zijn. Organisatorische, administratieve, huishoudelijke zaken enz. worden centraal neergelegd in een nieuwe Classis Overijssel. Begin 2018 is de periode van de omslag. In verband hiermee moeten tal van kerkordelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Inmiddels zijn de eerste twee series aan de kerkenraden voorgelegd ter behandeling.  Op de Classicale Vergadering van 3 januari 2018 zal Dr Jaap van Beelen (Regionaal Adviseur Classicale Vergadering) de derde serie kerkorde aanpassingen als gevolg van de voorgenomen organisatiewijzigingen Kerk 2025 met de kerkenraden doornemen en toelichten. De vergadering vindt in Dalfsen plaats, samen met de andere classes in Overijssel.
E C Classis Enschede