Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
op de website van de classis Enschede De classis Enschede is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is een kerkelijke bestuurslaag tussen de Generale Synode en de plaatselijke Protestantse Gemeenten. Onze classis bestaat uit 23 gemeenten. De classis probeert door elkaar regelmatig te ontmoeten de informatie te delen en de communicatie te versterken. Ontmoeting en bemoediging worden gezien als de belangrijkste elementen om elkaar te steunen in het kerkenwerk. Samen sterker en verantwoordelijkheid voor elkaar is onze boodschap. Kennis en kunde delen, bezinning over wat ons bezighoudt en elkaar bijeen brengen. Zo willen we het Licht van Christus laten schijnen in onze leefomgeving. Dit zijn de kernpunten uit ons beleidsplan, die via de rubriek “Downloads” is te zien. Wij zien uit naar een ontmoeting met u! Ds G.J.A Veening, praeses
Hartelijk welkom
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
E C Classis Enschede Home
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
Protestantse gemeente te Borne website Protestantse gemeente te Delden website Protestantse gemeente te Diepenheim website Protestantse gemeente te Enschede gevormd door de - wijkgemeente Ontmoetingskerk website - Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek website - Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard website Gereformeerde Kerk te Glanerbrug website Hervormde gemeente te Glanerbrug website Protestantse gemeente te Goor website Gereformeerde Kerk te Haaksbergen website Hervormde Gemeente te Haaksbergen - Buurse website Protestantse gemeente te Hengelo gevormd door de website - wijkgemeente Noord - wijkgemeente Centrum - wijkgemeente Zuid Protestantse gemeente te Losser website Protestantse gemeente te Markelo website Protestantse gemeente te Overdinkel website Protestantse gemeente te Usselo website 
Gemeenten De classicale vergadering Enschede van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gevormd door de afgevaardigden van de navolgende (wijk)gemeenten:
E C Classis Enschede
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
Classicale Commissies   Als orgaan van bijstand kent de classis de commissie Z.W.O. De commissie draagt bij tot de saamhorigheid van de gemeenten, omdat ze uit naam van de gemeenten behorende bij de classis gestalte geeft aan de verantwoordelijkheid die de gemeenten hebben voor elkaar en voor de wereld. Het jaarlijkse overzicht van de bijdragen Kerk in Actie van de gemeenten uit de classis is onder “Downloads” in te zien. Contact persoon Kerk in Actie , Erve Jenneboer 68 7623 JE Borne 074-2670024 e-mail: Peter.vander.Gaag@kpnmail.nl Eveneens kent de classis de begeleidingscommissie SPE (Studenten Pastoraat Enschede) Het jaarverslag van het Studenten Pastoraat Enschede treft u onder “Downloads” aan. Contactpersoon van de commissie Kerk en Israël is. ds. E.K. den Breejen, Voortsweg 559 7524 DA Enschede tel. 053 4304565  
E C Classis Enschede
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
Behandelde thema’s 27 januari 2016 Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken (RCBB) De heer W.C. Vos, gemeenteadviseur Kerkbeheer, houdt een interessante inleiding over de taken  en verantwoordelijkheden van dit College uitvoerig geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De RCBB  ziet toe op het goed beheren van de gelden van de kerken (Kerkrentmeesters, Diaconie) en  beoordeelt de jaarrekeningen en begrotingen. Het is, zeker in deze tijd, van groot belang dat er een  goede communicatie met korte lijnen is tussen RCBB en de genoemde plaatselijke colleges en  omgekeerd. De RCBB, hoewel niet uitvoerings-verantwoordelijk, adviseert en overlegt graag in een  vroeg stadium over mogelijk optredende knelpunten in financiën en beheer. Vanuit de brede  ervaringen binnen het RCBB kan dan tijdig door de gemeente gewerkt worden aan passende  oplossingen.
E C Classis Enschede
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
Vergaderdata Breed Moderamen 2 maart 20 april 6 juli 14 september 23 november Classicale Vergadering 25  mei 26 oktober Vergadering Breed Moderamen en predikanten met bijzondere opdracht: 4 oktober 2016, AriënsZorgpalet, Enschede.
E C Classis Enschede
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
Samenstelling Breed Moderamen Voorzitter: • Ds. G.J.A Veening, predikant Protestantse gemeente van Borne Assessor: • Ds G. Elzenga, predikant Protestantse gemeente van Haaksbergen en Glanerbrug. Scriba: • mevr. Ds M. Schepers-van der Poll, emeritus predikant. Leden: • Vacature • Mevr. W. Brouwer, diaken Protestantse gemeente  van Enschede • Dhr. L.Schoemakers, ouderling Protestantse gemeente van Goor. • Dhr. H.W. Dekker, Ouderling-kerkrentmeester, Protestantse gemeente Usselo   Adviseurs: • Dr. J. van Beelen, Regionaal Adviseur Classicale Vergadering • Mevr. Janny Wiltjer, gemeenteadviseur Generale Synode, afgevaardigde namens de classis Enschede: • Ds. H. Koetsveld, predikant Protestantse gemeente Hengelo. Ds W. de Jong, predikant Protestantse gemeente Goor, secundus
E C Classis Enschede
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
E C Classis Enschede Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI Contact
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
Nieuws 13 november 2015 De generale synode heeft unaniem besloten dat de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.  KERK 2025: “Waar een Woord is, is een weg
E C Classis Enschede Nieuws
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
Taken In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt de taak van de classicale vergadering omschreven als: • Leidinggeven aan het leven en werken van de classis. • Vaststellen van een beleidsplan. • Meewerken aan activiteitenplan t.b.v. opbouw van de gemeente. • Gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van gemeenten voor elkaar. • Bevorderen van saamhorigheid en gezamenlijke bezinning van de predikanten. • Toezien dat gemeenten hun roeping en taak nakomen. • Advies geven en hulp bieden aan kerkenraden. • Vaststellen van grenzen tussen gemeenten. • Behandelen van verslagen (CRO Synode) • Uitspreken naar synode wat leeft in gemeenten. • Geven van consideraties. • Adviseren en toerusten gemeenten. Samen met CRO (Classicaal Regionaal Overlegorgaan): • Adviseren en toerusten gemeenten. • Kerkvisitatie. • Opzicht. • Behandelen van Beheerszaken. • Behandelen van bezwaren en geschillen.
E C Classis Enschede
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
Belangrijke adressen Scriba classis Enschede mevr. Ds M. Schepers-van der Poll Cornelia Schefferlaan 33 7545 RZ Enschede Tel.: 053 4343238 e-mail M.Schepers van der Poll Steunpunt Noord Postbus 152, 7950 AD Staphorst, tel. 030 – 880 1880 ; e-mail: D. Jonker Regionaal Adviseur Classis Enschede Dr J. van Beelen Tel.: 030 - 8801880 e-mail: J. van Beelen Gemeenteadviseur Janny Wiltjer-Lusseveld Tel.: 030 - 8801880 e-mail: J. Wiltjer-Lusseveld Protestantse kerk in Nederland Joseph Haydenlaan 2A, 3533 AE Utrecht, tel. 030 – 880 1441 ; website: www.pkn.nl  Webmaster: Meinco Tel.: 053-4784866   /   06-2294 3007 e-mail: Meinco
E C Classis Enschede
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
E C Classis Enschede
Downloads
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Downloads
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Eerstvolgende Vergadering B.M. 20 april 2016 Eerstvolgende Classicale Vergadering 25 mei 2016 generale synode vergadert op: 10 en 11 november 2016
Komende thema’s
E C Classis Enschede
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
ANBI Transparant online  (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Classis-Enschede
Studenten- pastotaat
E C Classis Enschede
A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classicale vergadering te Enschede  Telefoonnummer Tel.: 053 4343238 RSIN/Fiscaal nummer:   5500 Website adres: www.classis-enschede.nl  E-mail: classis.enschede@gmail.com  Adres: Cornelia Schefferlaan 33 Postcode: 7545 RZ Plaats: Enschede De classicale vergadering is allereerst een ontmoetingsplek van de afgevaardigden vanuit deze gemeenten. Daarnaast heeft de classis  bestuurlijke en organisatorische taken. De classis slaat bruggen tussen de gemeenten en verbindt hen met elkaar tot een met samenhangend geheel. In de onderlinge ontmoeting  worden informatie en ervaringen gedeeld. De classis wil uitgroeien tot een aantrekkelijke ontmoetingsplaats waar de gemeenten met elkaar in het  gesprek zijn over het kerk-zijn in deze tijd en zo bijdragen dat het bevrijdende Woord van God veelstemmig tot klinken komt in de regio. Deze classicale vergadering is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die  gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de:  landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en  andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classicale Vergadering te  Enschede. B. Samenstelling bestuur. De classicale vergadering kiest jaarlijks uit haar midden een moderamen, bestaande uit tenminste een preses, een scriba en een assessor, met  dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen. Op dezelfde wijze wordt een breed moderamen gekozen en wel  zodanig dat hiervan tenminste 2 predikanten, 2 ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, 2 ouderling-kerkrentmeester en 2 diakenen deel  uitmaken. (Ordinantie 4 artikel 16). De samenstelling van het (breed) moderamen kunt u vinden op de website onder ‘Breed Moderamen’. C. Doelstelling/visie. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur,  haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene  christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke  verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. D. Beleidsplan. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Het beleidsplan van de Classicale Vergadering 2014-2018 vindt u via deze link: Beleidsplan\Beleidsplan Classis Enschede 2014-2018 E. Beloningsbeleid. Leden van het moderamen en of breed moderamen en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk  gemaakte onkosten worden vergoed. F. Verslag Activiteiten. De Classicale Vergadering Enschede vergadert 3 maal per jaar, roulerend d.w.z. de aangesloten gemeenten zijn per toerbeurt gastheer voor de  Classicale Vergadering. Belangrijk onderdeel van deze vergadering is de uitwisseling van de gemeentelijke ontwikkelingen. Naast deze  vergaderingen wordt er naar gestreefd met een zekere regelmaat een thema te behandelen dat alle gemeenten betreft. Verder zijn leden van de  Classicale Vergadering afgevaardigd naar de landelijke synode resp. het Classicaal Regionaal Overlegorgaan (CRO). In de Classicale  Vergadering wordt hiervan verslag gedaan. G. Voorgenomen bestedingen. De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het  verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De Classicale Vergadering  (verder CV) Enschede krijgt voor haar werkzaamheden jaarlijks een bijdrage van de PKN Utrecht, evt meerkosten of tekorten komen ten laste van  de algemene reserve of worden verdeeld over de gemeenten van de CV. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek  project.
ANBI
Home Nieuws Algemeen Moderamen Downloads Contact ANBI
Elke gemeente is, conform Ord. 4-14-3 van de kerkorde, in de Classicale Vergadering vertegenwoordigd met 2 ambtsdragers volgens onderstaand rooster:
E C Classis Enschede