Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Vergaderingen B.M.: 20-03-2018 Eerstvolgende Classicale Vergadering  13-02-2018 te Usselo 11-04-2018 Generale synode vergadert op: n.t.b.
Classicale Commissies   Als orgaan van bijstand kent de classis de commissie Z.W.O. De commissie draagt bij tot de saamhorigheid van de gemeenten, omdat ze uit naam van de gemeenten behorende bij de classis gestalte geeft aan de verantwoordelijkheid die de gemeenten hebben voor elkaar en voor de wereld. Het jaarlijkse overzicht van de bijdragen Kerk in Actie van de gemeenten uit de classis is onder “Downloads” in te zien. Contact persoon Kerk in Actie , Erve Jenneboer 68 7623 JE Borne 074-2670024 e-mail: Peter.vander.Gaag@kpnmail.nl Eveneens kent de classis de begeleidingscommissie SPE (Studenten Pastoraat Enschede) Het jaarverslag van het Studenten Pastoraat Enschede treft u onder “Downloads” aan. Contactpersoon van de commissie Kerk en Israël is. ds. E.K. den Breejen, Voortsweg 559 7524 DA Enschede tel. 053 4304565  
E C Classis Enschede