Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Vergaderingen B.M.: 20-03-2018 Eerstvolgende Classicale Vergadering  13-02-2018 te Usselo 11-04-2018 Generale synode vergadert op: n.t.b.
Samenstelling Breed Moderamen Voorzitter: • Ds. G.J.A Veening, predikant Protestantse gemeente van Borne Assessor: • Ds G. Elzenga, predikant Protestantse gemeente van Haaksbergen en Glanerbrug. Scriba: • mevr. Ds M. Schepers-van der Poll, emeritus predikant. Leden: • Vacature • Mevr. W. Brouwer, diaken Protestantse gemeente  van Enschede • Dhr. L.Schoemakers, ouderling Protestantse gemeente van Goor. • Dhr. H.W. Dekker, Ouderling-kerkrentmeester, Protestantse gemeente Usselo   Adviseurs: • Dr. J. van Beelen, Regionaal Adviseur Classicale Vergadering Generale Synode, afgevaardigde namens de classis Enschede: Ds.O. Haasnoot, predikant Protestantse gemeente Usselo. Ds W. de Jong, predikant Protestantse gemeente Goor, secundus
E C Classis Enschede