op de website van de classis Enschede De classis Enschede is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is een kerkelijke bestuurslaag tussen de Generale Synode en de plaatselijke Protestantse Gemeenten. Onze classis bestaat uit 23 gemeenten. De classis probeert door elkaar regelmatig te ontmoeten de informatie te delen en de communicatie te versterken. Ontmoeting en bemoediging worden gezien als de belangrijkste elementen om elkaar te steunen in het kerkenwerk. Samen sterker en verantwoordelijkheid voor elkaar is onze boodschap. Kennis en kunde delen, bezinning over wat ons bezighoudt en elkaar bijeen brengen. Zo willen we het Licht van Christus laten schijnen in onze leefomgeving. Dit zijn de kernpunten uit ons beleidsplan, die via de rubriek “Downloads” is te zien. Wij zien uit naar een ontmoeting met u! Ds G.J.A Veening, praeses
Hartelijk welkom
Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Vergaderingen B.M.: 20-03-2018 Eerstvolgende Classicale Vergadering  13-02-2018 te Usselo 11-04-2018 Generale synode vergadert op: n.t.b.
E C Classis Enschede